שאלות נפוצות

היזם ישא בכלל העלויות לרבות עלויות התכנון, עו"ד של הדיירים, מפקח הדיירים, ערבויות
בנקאיות רלוונטיות ומימון כל עלויות הבניה, ההובלה ודמי השכירות.

בהחלט, לדיירים ניתנות מספר ערבויות כמפורט:
ערבות בנקאית בנוסח של חוק המכר להבטחת מסירת דירות התמורה לבעלים בבניין החדש שיבנה.
ערבות בנקאית להבטחת תשלום דמי השכירות בדירה חלופית.
ערבות בנקאית להבטחת תשלום המיסים.
ערבות בנקאית להבטחת ביצוע תיקוני הבדק.

על מנת שהיזם יוכל לפעול מול גורמי התכנון ומול עו"ד מטעם הדיירים לצורך קידום המתחם מהשלב שבו הדיירים אישרו את הצטרפותם לפרויקט ועד לחתימת הסכם סופי נדרש לחתום על מסמכים מסוימים כדי לקצר את לוחות הזמנים ולקדם את הפרויקט.

לפרויקט מסוג תמ"א 38 במסלול הריסה ובניה כיום הרוב הדרוש הינו 66% בהתאם לשינוי בחוק ההסדרים.

משך התהליך מותנה ותלוי באופי הפרויקט בגודלו ובמצב התכנוני שלו.
במסלול פינוי בינוי הנדרשת הסכמה ואישור תב"ע מחוזית הליך התכנון לוקח כ- 3.5 שנים, והליך הבניה בין 3-3.5 שנים נוספות.
במסלול הריסה ובניה מכח תמ"א 38, ניתן לקצר את לוחות הזמנים מכיוון שאין צורך בהגשת תב"ע לועדה מחוזית. משך כל ביצוע הפרויקט מחתימת הסכם ועד למסירת הדירות, יכול לקחת 4-5 שנים תלוי באופי הפרויקט ובהסכמת הדיירים.

מעונינים לשמוע יותר?